Kompostadėžė (EN: Organic Decomposer)

Turi atliekamų organinės kilmės resursų? Kompostadėžė yra mechanizmas, skirtas sumesti organinės kilmės šiukšlėms ir iš jų išgauti žemės blokų.

Kompostadėžės receptas:Medžių lapai, rąstai, lentos, pagaliukai ir kiti organinės kilmės dalykai gali būti perdirbami į žemę.
Organinės kilmės resursų vertės indikatoriui pasiekus 100%, kompostadėžė išmeta vieną žemės bloką.
Jeigu neplanuojate būti aplink, kai iškris žemės blokas, gera mintis po išradimu padėti -
klasikinę piltuvo ir skrynios daiktų surinkimo konstrukciją.

>< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><


Do you have any not-needed organic resources?
A compost box is a mechanism for throwing organic waste and extracting dirt blocks from it.

Organic Decomposer's recipe:Tree leaves, logs, planks, sticks and other organic things can be recycled to the dirt.
When the organic resource value indicator reaches 100%, the Organic Decomposer throws one block of dirt.
If you do not plan to be around when the dirt block will come up, it is a good idea to -
use the classic hopper and chest assembly.There are no comments about this post yet... Leave one!