Kubgriovys (EN: Block Breaker)

Tai mechanizmas, gebantis sugriauti bloką, į kurį yra nukreiptas. Tam, kad mechanizmas veiktų, šiam reikia kuro. Kubgriovio kuras – anglis bei anglies blokai, svarbu prisiminti, jog mediena kubgrioviui netinka.

Kubgriovio receptas:


Kubgriovio kuras:
(1x Coal nugriaus 8 blokus // 1x Coal Block nugriaus 72x blokus.)

Kubgriovys gali sugriauti:Kubgriovys efektyviai pakeičia žaidėją kasinėjant akmens skaldą, jį įmontavus šalia akmens skaldos generatorių.
Piltuvą prijungus prie kubgriovio, greitai ir patogiai nugriautus blokus galite perkelti į skrynias, tolimesniam naudojimui.

 >< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><


It is a mechanism capable of destroying the block to which it is directed. In order for the mechanism to work, it needs fuel.
Block Breaker's fuel - coal and coal blocks, it is important to remember that wood is not suitable for the dredge.

Block Breaker's recipe:


Block Breaker's fuel:
(1x Coal nugriaus 8 blokus // 1x Coal Block nugriaus 72x blokus.)

Block Breaker can destroy:
Block Breaker effectively replaces the player by digging the cobblestone when installed near the cobblestone generator.
By connecting Hopper with Block Breaker, you can move the blocks quickly and conveniently into the chests for further use.


 

There are no comments about this post yet... Leave one!