Šaldiklis (EN: Freezer)

Šaldiklis leidžia kurti sniego gniūžtes bei ledą. Žemiausia temperatūra priklauso nuo esamo biomo, šaltame biome temperatūra krenta iki -20, kitu atveju iki -10.

Šaldiklio receptas:Prijungus prie Šaldiklio vandenį, įrenginyje pradės gamintis sniego gniūžtės nuo -1 ir žemesnės temperatūros.
Gaminimo procesas: Kas 3 sekundes temperatūra paslinks į viršų per 1 laipsnį.

Įdėjus vandens kibirą į Šaldiklį (dešiniuoju pelės mygtuku paspaudus ant šaldiklio), gaminsis po vieną ledo bloką nuo -12 ir žemesnės temperatūros.
Gaminimo procesas: Kas 10 sekundžių temperatūra paslinks į viršų per 2 laipsnius.
>< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><The freezer allows you to create snowballs and ice. The lowest temperature depends on the existing biome, the temperature in the cold biome falls to -20, otherwise it falls only to -10.


Freezer's recipe:After connecting water to the freezer, it will start producing snowballs from -1 and lower degree.
Work Process: Every 3 seconds the temperature will move up through 1 degree.

After placing a water bucket in the Freezer (right-clicking on the freezer), it will produce one ice block from -12 and lower degree.
Work Process: Every 10 seconds the temperature will move up through 2 degrees.
There are no comments about this post yet... Leave one!