Agronomijos Receptai (EN: Agronomy Recipes)

Šiame straipsnyje pateiktas sąrašas resursų, kuriuos sumetus galima išgauti naujų elementų. Gauti elementai gali būti panaudoti užduočių vykdymui ir kitai veiklai, pagal norus.

Agronomijos Receptai:

   


Užmetus pragaro gumbą ant išdirbtos žemės, ši pavirs į sielų smėlį:


 Užmetus vandens kibirą ant purvo bloko, šis pavirs į žemės bloką:


Užmetus vandens kibirą ant smėlio, šis pavirs į molio bloką:
>< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><


This article provides a list of resources that can be used to generate new elements.
Received elements can be used to perform tasks and other activities as desired.

Agronomy Recipes:

   


Drop netherwart on farmland to make it into soulsand:


Drop water bucket on dirt to make it into grass block:


Drop water bucket on sand to make it into clay block:

Posted by: Anonymous, 2019-05-02 13:51:55

Keisti receptai

Posted by: Anonymous, 2019-06-17 15:54:53

ųųųųujhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Posted by: Heuristic, on: 2019-06-19 18:37:52
Iš ko gaminasi raudonakmenis?
Posted by: Anonymous, 2019-06-20 13:00:46

Why no work?