Alcheminė Krosnis (EN: Alchemy Furnace)

Pirmoji svarbi užduotis, pradėjus žaidimą SkyBlock modifikacijoje, yra siekti kuo greičiau pasidaryti Alcheminę Krosnį. Alcheminė krosnis yra neišsenkantis vandens šaltinis, leidžiantis išgauti didžiąją resursų dalį žaidime.

Prieš gaminant krosnį, išsaugokite 4 atliekamas akmens skaldas.
Šių prireiks lavai atgauti!

Alcheminės Krosnies receptas:


Sąrašas resursų, kuriuos galima mesti į Alcheminę krosnį:

  


Šie resursai ir jų kombinacijos bei kiekiai ateityje gali keistis.
Taigi, alchemijos galios tuo dar nesibaigia. Elementus galite maišyti tarpusavyje, šiuos mesdami ant žemes.

Tiesa! Atkreipkite dėmesį ant kurio bloko metate kokį ingredientą.
Netyčia susipainioję tarp agronominių ir alcheminių gebėjimų galite paversti savo turimus elementus ne į tai ką tikitės išgauti.>< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><The first important task when starting the game in SkyBlock is to make the Alchemy Furnace as fast as possible.
An Alchemy Furnace is an inexhaustible source of water that allows you to extract most of the resources in the game.


Save 4 Cobblestone before making Alchemy Furnace.
Those will be needed to recover your lava!

Alchemy Furnace's recipe:


Resources list, that you can drop into Alchemy Furnace:

  


These resources and their combinations and quantities may change in the future.
So the power of alchemy is not over yet. You can mix the elements with each other by throwing them on the ground.

Oh, right! Pay attention to which block you are looking for.
Confused between agronomic, alchemical abilities, you can turn your existing items into something you didn't expect.

There are no comments about this post yet... Leave one!