Skysčių Rezervuaras [EN: Liquid Tank ]

Skysčių rezervuaras skirtas sutalpinti iki 11 kibirų lavos arba vandens. Jis gali būti naudojamas kaip vamzdis skysčiams transportuoti arba aušinimo ir energijos pernašai į kompresorius.


Pripildžius rezervuarą ar jį nugriovus, jis išsaugo informaciją apie jame buvusį ar esantį skystį.
Dėl šios priežasties skysčio rezervuaras yra puiki priemonė gabenti didelius kiekius vieno, iš kažkurių prieš tai paminėtų, skysčio.


Skysčių Rezervuaro receptas:
>< >< ─ >< >< ><  [ Information in English ]  >< >< >< ─ >< ><


Liquid Tank is designed to accommodate up to 11 buckets of lava or water.
It can be used as a pipe for transporting liquids or for cooling and energy transfer to the compressor.


Once filled or demolished, the tank saves information about the liquid inside it.
For this reason, the liquid tank is a great means of transporting large quantities of one of the aforementioned liquids.


Liquid Tank's recipe:

There are no comments about this post yet... Leave one!