Article 1

Starto informacija [EN: Start info]

LT(English translation below): Sveiki projekto lankytojai, Mes, Aldorium Tinklo administracija, pristatome jums naująją PineCraft ir Dangaus Legendų sąjungą, pavadinimu Aldorium Network. Šią dieną į pasaulį išleidome naują svetainę, kuri tikėtinai atitiks mūsų poreikius bei palaikys galimybę būti atnaujinama, jeigu to reikės. Svetainėje bus galima rasti Žinyno bei Naujienų puslapius, palikti komentarus bei diskutuoti su kitais vartotojais bei anonimais. Pagrindinė komunikacijos terpė vistiek išlieka Discord ir jis bus sujungtas su dalimi mūsų tinklo serverių, ateityje, galbūt ir su pačia svetaine. Serverių tinklas oficialiai startuoja šių metų Balandžio dvidešimt trečiąją dieną, 18 valandą. Dėl techninių nesklandumų išlieka tikimybė, jog Factions/Raid serveris bus išleistas į gyvenimą šiek tiek vėliau, iki savaitės tarpo nuo pirmojo Sky Block serverio starto. SkyBlock serveris jus pasitiks su naujomis modifikacijomis ir ištobulintu Dangaus Legendų vaizdu su visiškai nauju papildomu pasauliu, į kurį galima bus patekti pabaigus užduotis. Factions serverio aprašymas seks šiek tiek vėliau, lauksime jūsų sugrįžtant! EN: Welcome dear visitors, We, Aldorium Network Administration, introduce you to the new PineCraft and "Dangaus Legendos" Union, called Aldorium Network. On this day we have released a new website into the world that will probably meet our needs and support the opportunity to be updated on need. The site will provide Wiki and News pages, an ability to leave discussion comments with other users and anonymous users. Anyway, the main communication channel remains to be our server on Discord, and it will be connected to some of our game servers in the future, as well possibly with the site itself. The server network official start date is on the twenty-third day of April this year, at 18:00 (GMT+2). Due to technical problems, there is still a chance that the Factions / Raid server will be released for a little later, up to a week from the launch of the first Sky Block server. The SkyBlock server will meet you with new modifications and a refined view of "Dangaus Legendos" with a brand new complementary "Hell" world that will be available upon completion of the task. Factions server description will follow a little later, we will wait for you to come back!

Published on: 2019-04-15, by: Vincentas

Posted by: Anonymous, on: 2019-04-23 10:23:18
Laukiam starto :)
Posted by: Anonymous, on: 2019-07-15 10:33:08
kodel as nagaliu ieiti i serveri